BaoVietBank kết nối thành công với liên minh thẻ VNBC

Sau gần hai tháng triển khai, BaoVietBank hiện đã hoàn thành việc kết nối với Liên minh thẻ VNBC thông qua SMARTLINK và chính thức triển khai dịch vụ kể từ ngày 10/10/2010.

15.5937

Chủ thẻ BaoVietBank đã có thể sử dụng thẻ để giao dịch tại ATM của các ngân hàng thuộc hệ thống VNBC bao gồm Đông Á Bank, Đại Á Bank và ngược lại.

Với việc khai trương kết nối với VNBC, BaoVietBank đã liên thông với 26 ngân hàng, nâng tổng số ATM chấp nhận thẻ BVLINK của BaoVietBank lên gần 10.000 máy.

Điều này cũng nằm trong lộ trình phát triển dịch vụ thẻ của BaoVietBank nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sử dụng thẻ của khách hàng với tiêu chí phát hành thẻ một nơi, sử dụng thẻ mọi nơi, mọi lúc.
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]