Cách tính chế độ thai sản

(NDH) Một độc giả tại địa chỉ email [email protected] đã gửi đến NDH câu hỏi liên quan đến cách tính chế độ thai sản.

0

Câu hỏi của độc giả cụ thể như sau: "Tôi tốt nghiệp cử nhân cao đẳng, sau khi thi đậu công chức xã xong tôi được xếp vào làm cán bộ chính sách xã từ ngày 1/10/2001, ( trong đó 12 tháng tập sự hưởng 85% lương, với mức lương được hưởng là 2.1*lương cơ bản * 85%). Tôi bắt đầu đóng Bảo hiểm kể từ tháng đầu tiên vào làm việc và đến ngày 1/ 5/ 2012 tôi sinh em bé ( mổ đẻ ), tôi được nghỉ sinh 4 tháng. Trong thời gian nghỉ sinh 4 tháng tôi vẫn nhận lương bình thường. Sau này kế toán xã làm chế độ thai sản và trả cho tôi tiền thai sản là 6 275 000đồng. Tổng cộng số tiền tôi được nhận trong thời gian tôi nghỉ sinh là 4 tháng lương và tiền thai sản là (6 275 000đồng). Tôi xin hỏi xã tính trả chế độ cho tôi như vậy là đã đúng hay chưa?"

Liên quan đến câu hỏi của Bạn, Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (“HPLaw”) trả lời như sau:

 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006 và Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về Bảo hiểm bắt buộc thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh, cụ thể là:

 

a) 04 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

 

b) 05 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

 

c) 06 tháng đối với lao động nữ là người tàn tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

 

d) Trường hợp sinh một lần từ 2 con trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định như trên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con lao động nữ được nghỉ thêm 30 ngày.

 

Về mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

 

Như vậy, Bạn sẽ được hưởng các khoản sau:

 

(i) 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho thời gian bạn nghỉ thai sản (nếu bạn làm việc trong điều kiện lao động bình thường là 04 tháng);

 

(ii) hai tháng tiền lương tối thiểu chung cho mỗi con.

 

Điểm 8, Mục II, Phần B, Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH (và được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH, 41/2009/TT-BLĐTBXH và 23/2012/TT-BLĐTBXH) quy định mức lương tối thiểu chung trong trường hợp này được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng người lao động sinh con.

 

Theo quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng.

 

Căn cứ trình bày nêu trên, Bạn tự tính khoản được lĩnh của mình để đối chiếu với số tiền đã nhận.

                                                               Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (“HPLaw”)

 

Bạn đọc có câu hỏi thắc mắc về các vấn đề chính sách, pháp luật xin nhấn vào đây để gửi cho NDHMoney.vn hoặc gửi trực tiếp về về địa chỉ [email protected] để được các luật sư tư vấn trả lời.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]