Dấu hiệu nhận biết trẻ bị ADHD

Nhiều người định nghĩa rằng chứng rối loạn tăng động kém chú ý (ADHD) là không có khả năng tập trung và có xu hướng suy nghĩ lan man.

14.0275

Ngoài ra, hành vi bốc đồng có thể là một triệu chứng chính khác của ADHD.

Theo healthday.com, các chuyên gia thuộc Viện Nhi khoa Mỹ cho biết những dấu hiệu phổ biến của hành vi bốc đồng ở trẻ em bị ADHD có thể gồm:

- Hành động hoặc nói mà không suy nghĩ

- Lao như tên bắn ra đường mà không cần dừng lại quan sát xe cộ

- Khó kiên nhẫn chờ đợi đến lượt

- La to câu trả lời trước khi người hỏi kết thúc

- Hay ngắt lời người khác.

Theo Mai Duyên - Thanh niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]