Học Tiếng Anh thương mại sẽ làm được nghề gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh thương mại cơ hội việc làm rất nhiều như Biên - phiên dịch viên Tiếng Anh chuyên ngành (Thương mại, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Ngân hàng...)

0

Hỏi: Em muốn hỏi về triển vọng nghề nghiệp, cơ hội việc làm của ngành Tiếng Anh thương mại trong tương lai. Có phải cử nhân kinh tế sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn cử nhân ngôn ngữ Anh thương mại không? ( [email protected])

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh thương mại cơ hội việc làm rất nhiều như Biên - phiên dịch viên Tiếng Anh chuyên ngành (Thương mại, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Ngân hàng...) tại các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý...); Nhân viên các bộ phận chức năng như kinh doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing... thuộc các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng Tiếng Anh; Giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành tại các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học thuộc khối kinh tế; Nghiệp vụ bán hàng, xúc tiến thương mại quốc tế; đầu tư quốc tế; phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng; phát triển hệ thống phân phối; marketing, PR.

Theo ban Tư vấn, em nên chọn ngành tiếng Anh Thương mại vì sinh viên học ngành tiếng Anh thương mại thường đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp với lợi thế sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực và các loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hoặc các cơ quan hành chính trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh... do đó cơ hội việc làm rất nhiều.

Nguồn tuyensinhhanoi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]