Một người mù ngồi ở vệ đường với tấm bảng viết " Tôi bị mù, xin hãy giúp tôi!". Có vài người đi qua và cho ông ta mấy đồng xu lẻ. Chợt một cô gái dừng lại bên cạnh người đàn ông mù. Cô lặng lẽ sửa lại tấm bảng bên cạnh ông ta và không cho ông ta một đồng xu nào cả.

Sau khi cô gái đi khỏi, người mù nhận ra rằng người đi đường cho ông nhiều tiền hơn, với thái độ thân thiện hơn. Ông đã hỏi cô gái khi cô quay trở lại vào lần khác:

- Cô đã làm gì với tấm bảng của tôi?
- Tôi chỉ viết lại những lời của ông. Nhưng bằng một cách khác.

Tấm bảng đã được sửa lại viết rằng: "Thật là một ngày đẹp trời! Và tôi không thể nhìn thấy nó."

Duy Hiên
Video: YouTube


Video đang được xem nhiều