Luyện thi tiếng Anh qua thành ngữ thông dụng

Trong tiếng Anh cũng như ngôn ngữ khác, thành ngữ được sử dụng khá phổ biến. Đây cũng là phần có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia sắp tới.

55.0053

Để có thể sử dụng tiếng Anh như người bản ngữ, người học phải biết cách dùng các thành ngữ thông dụng đúng trường hợp.

Khả năng sử dụng thành ngữ là một trong những yếu tố đánh giá chính xác vốn tiếng Anh của một người.

Thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]