Phải thay đổi cách dùng người

Chuyện hàng loạt cán bộ có năng lực xin nghỉ việc tại Viện Kinh tế TPHCM, chỉ là hiện tượng tất yếu của tình trạng không biết trọng dụng người tài

23.0056
 Bài học này không mới, nhưng với cương vị và tầm cỡ như Viện Kinh tế của một TP lớn nhất nước như TPHCM, thì đây giống như một tiếng chuông khẩn thiết, cảnh cáo về cách dùng người, về cơ chế, chính sách, sự đãi ngộ... Hầu hết lý do mà những cán bộ công chức xin nghỉ việc đưa ra, tựu trung chỉ ở hai điểm: Không có môi trường để phát triển, để cống hiến và mức lương thấp. Nếu xét một cách công tâm thì cả hai lý do trên là hoàn toàn chính đáng.

Thời nào cũng vậy, phát hiện được và sử dụng được người tài luôn là những phẩm chất tiên quyết của một người lãnh đạo có năng lực. Còn rất nhiều cơ quan công quyền ở TPHCM và cả nước nói chung, đang lâm vào tình trạng có người tài trong tay nhưng lại không biết cách sử dụng. Thiết nghĩ chúng ta nên suy xét lại cơ chế, chính sách, suy xét lại vai trò của người có trách nhiệm tại cơ sở.

TẠ TƯ VŨ (TPHCM)
15.0003--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]