Phân loại bệnh lao

Có nhiều cách phân loại bệnh lao. Hai phân loại thường được quan tâm của người thầy thuốc thực hành là phân loại theo vị trí tổn thương và phân loại theo tiền sử dùng thuốc.

15.6026
a. Phân loại theo vị trí tổn thương

Trong phân loại này bệnh lao được chia làm 2 loại: lao phổi và lao ngoài phổi.

Lao phổi:

- Lao phổi có trực khuẩn lao trong đờm.

Bệnh nhân thuộc loại này là những người đạt trong 3 điều kiện sau: Có từ hai lần xét nghiệm đờm trở lên (từ 2 mẫu đờm khác nhau) tìm thấy trực khuẩn lao.

- Có một xét nghiệm đờm tìm thấy trực khuẩn lao và có hình ảnh tổn thương nghĩ đến lao phổi trên phim chụp X-quang phổi.

- Có một tiêu bản đờm và nuôi cấy dương tính.

- Lao phổi không tìm thấy trực khuẩn lao trong đờm.

Thuộc loại này là các bệnh nhân đạt 1 trong 2 điều kiện sau:

Ba lần xét nghiệm trở lên đều không tìm thấy trực khuẩn lao trong đờm, có hình tổn thương trên phim X-quang phổi nghĩ tới lao phổi.

Tiêu bản đờm âm tính và nuôi cấy dương tính.

Lao ngoài phổi.

Là thể lao ở các tạng như lao hạch, lao xương khớp, lao màng não, lao sinh dục tiết niệu, lao ruột, lao màng bụng, lao màng ngoài tim, lao da v.v...

Thuộc loại lao này là các bệnh nhân đạt một trong hai điều kiện dưới đây:

Bệnh phẩm lấy từ các tạng (ngoài phổi) như màng phổi, màng bụng, hạch v.v... nuôi cấy có kết quả dương tính.

Bệnh phẩm mô học lấy từ các tạng nghĩ tới bệnh lao hoặc bệnh nhân có các dấu hiệu lâm sàng nghĩ tới bệnh lao.

b. Phân loại theo tiền sử dùng thuốc chống lao

Theo phân loại này bệnh nhân được chia làm: bệnh nhân mới, bệnh nhân cũ (mạn tính), bệnh nhân lao tái phát, bệnh nhân lao điều trị thất bại.

- Bệnh nhân lao mới.

Là những bệnh nhân sau:

Bệnh nhân trước dây chưa hề mắc lao, chưa hề chữa lao.

Bệnh nhân mới dùng thuốc chống lao dưới 1 tháng.

- Bệnh nhân lao cũ (mạn tính)

Là những bệnh nhân sau khi đã dùng công thức điều trị lại bệnh lao, có giám sát việc dùng thuốc chặt chẽ vẫn tìm thấy trực khuẩn lao trong đờm.

- Bệnh nhân lao tái phát.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]