Thay vào đó thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi với cơ quan quản lý khi điều chỉnh. Nhằm tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới sáu tuổi, ngày 10-11, Bộ Tài chính có công văn đề nghị Sở Tài chính các địa phương chủ động có công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa thực hiện việc kê khai giá.

Giá bán buôn và bán lẻ theo quy định nhưng không cao hơn giá tối đa đã đăng ký tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính quận, huyện tại địa phương.

Ngoài ra, Sở Tài chính tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký, kê khai, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

TÚ UYÊN


Video đang được xem nhiều