Không nên dồn lại... học 1 lần

Đọc bài "Ôn thi tốt nghiệp, sao mà khổ!" tôi thấy rất bức xúc. Trước kia đi học nhiều người đâu có khổ như vậy. Không hiểu sao bây giờ các em học sinh học kinh hoàng dữ vậy. Mà ôn thi tốt nghiệp tối mắt tối mũi như vậy liệu có là phương pháp tốt chăng, sao tôi thấy nghi ngờ kiểu ôn thi này là có hại nhiều hơn có lợi?

0

Việc học cần rèn luyện hàng ngày, kiểu "có công mài sắt có ngày nên kim", đó là phương pháp tốt nhất. Không nên dồn lại... học 1 lần để đi thi thì chỉ có nước mong chờ vận may...trúng tủ chứ khó mà nhớ được những gì đã ôn.

Mà tôi nghĩ, phụ huynh và thầy cô giáo cũng nên hướng dẫn, dạy cho các em nên học như thế nào, đừng để các em chạy theo chuyện ôn thi tăng tốc như vậy.

trần thi (quận 5)

B.T.C
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]