Mục đích của cuộc thi là tuyên truyền, cổ vũ toàn dân thực hiện pháp luật về VSATTP, biểu dương những gương tốt chấp hành quy định VSATTP. Phê phán những biểu hiện chưa tốt trong thực hiện các quy định VSATTP của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngoài ra, đợt thi ảnh này cũng nhằm giúp các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay để đưa ra những chính sách, biện pháp tuyên truyền tốt hơn.

Thời gian nhận ảnh dự thi từ nay đến hất ngày 25-12, nơi nhận ảnh là Phòng Thông tin – tuyên truyền, Cục Báo chí (50 Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào website Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (để nắm chi tiết thể lệ cuộc thi và giải thưởng. D.TÍNH

 

binhan


Video đang được xem nhiều