Theo đó, Công ty Tầm Nhìn Mới thông báo đã mua vào 7.459.548 cổ phiếu KDH, tương đương nắm giữ 15,52% vốn của KDH. Trước đó, Tầm Nhìn Mới chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu KDH nào.

Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 18/4/2014.

Được biết, trong một thông báo trước đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Bất động sản Lý Gia thông báo đã bán thỏa thuận hết toàn bộ 7.459.548 cổ phiếu KDH, qua đó không còn là cổ đông lớn của KDH. Giao dịch cũng được thực hiện trong ngày 18/4 và có giá trị 119,35 tỷ đồng.

Như vậy, số cổ phiếu KDH mà Bất động sản Lý Gia bán ra đúng bằng số cổ phiếu mà Tầm Nhìn Mới mua vào. Nhiều khả năng Bất động sản Lý Gia đã “sang tên” 15% vốn của KDH cho Tầm Nhìn Mới.

Kết thúc năm 2013, KDH đạt doanh thu 306 tỷ đồng và chịu lỗ sau thuế 151 tỷ đồng.

Trong năm nay, KDH đặt mục tiêu doanh thu 351 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng.

N.Tùng