“6 tốt nhất” cho nhà đầu tư

Diễn đàn diễn ra từ ngày 23- 24/10/2013 tại Thanh Hóa, trong dịp khởi công dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là cơ hội để các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

0

CôngThương - Theo ông Nguyễn Đình Xứng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa- đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư cấp quốc gia với số lượng lớn các đại biểu nước ngoài tham dự và số lượng lớn các dự án được chuẩn bị để trao giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, tỉnh Thanh Hóa sẽ giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến đến năm 2030; quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến 2020; các cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa; tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp.

Thanh Hóa sẽ dành “6 điều tốt nhất” cho các nhà đầu tư gồm: Ưu đãi tốt nhất; dịch vụ hỗ trợ tốt nhất; khả năng tiếp cận tốt nhất; môi trường ổn định, trật tự an toàn tốt nhất; môi trường số hài hòa nhất; tiềm năng phát triển tốt nhất.

Hiện Thanh Hóa đã thu hút được 226 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng và 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 12,25 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 35.000 tỷ đồng và 1,5 tỷ USD. Trong đó, riêng Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 74 dự án đâu tư với 66 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 93.000 tỷ đồng và 8 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 12,1 tỷ USD.

quang lộc

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]