Phân biệt từ 'tivi' tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ

15.5823

Người Mỹ dùng từ 'tivi' khi nói tới thiết bị này, trong khi người Anh thường dùng từ 'telly'. Đó là một trong số khác biệt về từ vựng giữa tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ. 

1. Tã lót

Người Anh dùng từ 'nappy', người Mỹ dùng từ 'diaper' khi nói đến tã lót của em bé

Nappy: 

Diaper: 

2. Núm vú giả

Người Anh dùng từ 'dummy', người Mỹ dùng từ 'pacifier' khi nói đến núm vú giả dành cho trẻ sơ sinh

Dummy: 

Pacifier: 

3. Nhà vệ sinh

Người Anh dùng từ 'loo', người Mỹ dùng từ 'restroom' khi nói đến nhà vệ sinh

Loo: 

Restroom: 

4. Tivi

Người Anh dùng từ 'telly', người Mỹ dùng từ 'TV' (viết tắt của 'television') khi nói đến tivi

Telly: 

TV: 

Phiêu Linh

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]