Sơ lược về công ty đầu tư

Khái niệm công ty đầu tư thì không còn mới nữa. Tuy nhiên cách mà các công ty này vận hành quản lý vẫn còn là điều mà có thể nhiều người chưa biết. Hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây

0

Công ty đầu tư là gì?

Công ty đầu tư thực hiện công việc đầu tư một lượng tiền tập hợp lại của nhiều cá nhân - gọi là một danh mục các khoản đầu tư cá nhân. Chẳng hạn một công ty đầu tư có thể bán 10 triệu cổ phần ra công chúng với giá 10.000 đồng một cổ phần (hay còn gọi là chứng chỉ quỹ), tổng giá trị là 100 tỷ. Nếu quỹ này định hướng vào các cổ phiếu cao cấp, nó có thể thực hiện mua các cổ phiếu như FPT, SJS, VNM, KDC... Khi đó, mỗi cá nhân mua cổ phần của quỹ đó cũng sẽ sở hữu một phần nhất định trong tổng danh mục đầu tư.

Giá trị của những công ty đầu tư này phụ thuộc vào những biến động đối với danh mục các khoản đầu tư của nó. Giả sử như không có thêm giao dịch nào, nếu tổng giá trị của các cổ phiếu đang được đầu tư trong danh mục tăng lên 105 tỷ, khi đó mỗi cổ phần sẽ có giá trị là 10.500 VNĐ (105 tỷ/10.000.000 cổ phần). Giá trị mỗi cổ phần này gọi là giá trị hiện tại ròng (Net Asset Value - NAV) của công ty đầu tư đó. Được tính bằng cách lấy tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản của công ty chia cho số cổ phần đang lưu hành của nó.

Quản trị công ty đầu tư

Công ty đầu tư là công ty mà hầu hết tài sản của nó là một danh mục gồm những chứng khoán khả mãi, và thường được gọi là quỹ. Hoạt động quản trị danh mục đầu tư này và những công việc hành chính liên quan khác thường được triển khai bởi một công ty quản lý đầu tư độc lập do chính ban giám đốc của công ty đầu tư thuê. Dạng thức quan hệ pháp lý này trên thực tế là đơn giản hóa của những liên kết rất phức tạp trong hoạt động quản trị đầu tư. Thông thường, câu chuyện bắt đầu từ một công ty cố vấn đầu tư, công ty này sẽ mở ra một công ty đầu tư và lập ra ban giám đốc công ty (quỹ) đó. Ban giám đốc này quay trở lại thuê chính công ty cố vấn đầu tư nói trên làm công ty quản lý quỹ.

Hợp đồng giữa công ty đầu tư (hay chính là danh mục các khoản đầu tư) với công ty quản lý đầu tư sẽ mô tả rõ trách nhiệm và lợi ích của công ty quản lý đầu tư. Trách nhiệm chính của công ty quản lý đầu tư là nghiên cứu, đánh giá đầu tư, quản trị danh mục, các nghiệp vụ hành chính như phát hành cổ phần, xử lý với rút vốn và chia cổ tức. Phí quản lý thanh toán cho công ty quản lý thường ở dạng tỷ lệ phần trăm tổng giá trị của quỹ và thường trong khoảng từ 0,25%-0,5% kèm theo cơ chế điều chỉnh khi quy mô của quỹ tăng.

Để đạt được tính hiệu quả nhờ quy mô, những công ty quản lý quỹ thường lập ra cùng lúc một số quỹ với những đặc trưng khác nhau. Có nhiều quỹ cho phép nhóm quản lý quỹ đó có thể hấp dẫn nhà đầu tư khác nhau với những đặc trưng chấp nhận rủi ro - lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Ngoài ra, chính nhà đầu tư cũng có cơ hội chuyển từ quỹ này sang quỹ khác phù hợp khi những điều kiện kinh tế chung hoặc điều kiện cá nhân có thay đổi. Một "gia đình quỹ" như vậy cho phép tăng cường tính linh hoạt và tăng tổng lượng vốn mà một công ty đầu tư quản lý.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]