Kiểm tra môi trường tại lễ hội

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa phê duyệt kế hoạch khảo sát, đánh giá môi trường tại một số di tích trong mùa hội 2015.

15.5977
Dự kiến, từ nay đến tháng 5, Bộ sẽ kiểm tra tại một số tỉnh, thành phố có lễ hội lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh… Ngoài việc khảo sát thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ VH-TT&DL và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích; khảo sát sự phù hợp của bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trong di tích… bên cạnh đó còn đề xuất các giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường trong mùa lễ hội năm 2015.

Theo đánh giá, hiện công tác bảo vệ môi trường tại các di tích vẫn có những bất cập. Nguyên nhân là phần lớn các lễ hội, nhất là các lễ hội truyền thống thường được tổ chức trong thời gian ngắn, việc thu gom xử lý nước thải, rác thải, nhà vệ sinh chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, ý thức của du khách trong việc bảo vệ môi trường cũng còn rất thấp.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]