Microsoft: 2 lần vá lỗi Excel

Microsoft chính thức thừa nhận bản vá lỗi dành cho Excel tuần trước là vô nghĩa.

14.7429
ảnh minh họa

Lỗ hổng nằm trong cách xử lý các file Excel. Nó cho phép kẻ tấn công có thể nắm quyền kiểm soát máy tính của người dùng từ xa và thực thi các đoạn mã độc.

Bản cập nhật lần này được đánh giá là "nghiêm trọng" đối với Microsoft Office 2000 và là "quan trọng" đối với các phiên bản Office XP, 2003, 2007, Office for Mac 2004, Office for Mac 2008.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]