Những chú ngựa "bảo vệ môi trường"

Với sự sáng tạo đầy tính nghệ thuật các nghệ sỹ tạo hình châu Âu đã biến những chiếc rễ cây thành những tác phẩm nghệ thuật sinh động. Qua những tác phẩm này các nghệ sỹ muốn chuyển tới mọi người thông điệp “Hãy thân thiện và bảo vệ môi trường tự nhiên của trái đất”.

0

 

 

 

 

Để làm được những tác phẩm này các nghệ sỹ tạo hình đã phải bỏ công sức sưu tầm những gốc cây đã chết và lựa chọn từ đó những chiếc rễ thích hợp nhất sau đó chắp nối chúng thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Đinh vít và keo dán là những công cụ hỗ trợ đắc lực để hoàn thành tác phẩm.

 

 

Quang Minh
(Theo Russian Media)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]